1. Firma

Torogodin.no er levert av Sverre Dekor AS, 826038012. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Kontakt informasjon:
post@torogodin.no
64 80 80 82
Bruerveien 51
1550 Hølen

 

2. Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Sverre Dekor AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva og frakt. 

3. Korrektur

Om du bestiller et produkt som inneholder dine endringer, logo, firmanavn eller annet, vil du i alle tilfeller se korrekturen direkte i nettleseren før du gjennomfører bestillingen. Det du ser er det du får levert.

4. Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK eksklusiv mva f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Frakt tilkommer på alle bestillinger under 5000,-. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. 

Det tas forbehold om skrivefeil i tilbud og ordrebekreftelse.

5. Betaling

Betaling skjer via faktura som ligger vedlagt sammen med varene du mottar.

5.1 Fakturaavgift

En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 14 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12 eller 24 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum.

6. Forsendelse

Alle leveringer skjer med vår transportør. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 2 til 14 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og  som muligens må hentes på ditt lokale postkontor.

Du vil motta en e-post av oss med forsendelsenummeret ditt så snart dette er generert sammen med link hvor du kan spore forsendelsen din.

Sporing er kun tilgjengelig dersom pakken ikke sendes som brev.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentet pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur til oss blir kunde belastet for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500 kr eks. mva pr 01.2020

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden bli belastet kunde og ikke Sverre Dekor AS.

7. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

8. Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Som privatkunde har du to års reklamasjonsrett i henhold til Norsk lov. Egne lover gjelder for produkter som er spesiallaget for deg.

Du kan søke om retur her

9. Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sverre Dekor AS betaler ikke selger disse utgiftene.

10. Angrefrist

Som privatkunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Angreretten kan kun benyttes dersom varen kan returneres i originalemballasjen, og er i det vesentlige uforandret. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Eventuelt produkter solgt med 30 dagers gratis prøvetid uten forpliktelser hvor kjøper står for returkostnader.

Hvis du benytter din rett til å heve kjøp, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene.

Du kan søke om retur her

11. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

12. Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13. Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig om-levering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sverre Dekor AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

14. Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.